Portabel Skumdoserare

En portabel version av One Sevens 24l övertrycksdoserare.

Produkts ändamål är att ha ett portabelt One seven system som går att använda på flertal bilar, eller istället för att eftermontera ett One seven system på en äldre eller befintlig brandbil.


Produkten är framtagen då man märkt att det är för dyrt och omfattande att eftermontera ett liknande system. Istället så kopplar man sig på ett redan befintligt system, vilket öppnar upp för fler möjligheter och flexibilitet.


Systemet kopplas till ett 3” utlopp på brandbilen, till 24V strömförsörjningen av lastbilen och till skumtanken. Efter det kan man mata flertal slangar med vatten-skum lösning (beroende på vilket skum koncentrat som används).

Man flödet genom 3” vattenmätaren ligger på 3000 l/min.